Yleistä

Analyysit on tuotettu Tilastokeskukselta ja VRK:lta saatavien datojen pohjalta. Tiedoissa on pientä vaihtelua verrattaessa keskenään. Vaihtelu johtuu siitä, että Tilastokeskus ja VRK laskevat ennakkotietoja omilla tavoillaan, ja lopulliset luvut aina tarkentuvat jälkeenpäin. Tiedoissa on myös pieniä puutteita ja esimerkiksi jokaisen tulomuuttajan lähtökuntaa ei tiedetä. Myöskään esimerkiksi kaikkien nykyisten asukkaiden asuinaluetta tai äidinkieltä ei välttämättä ole saatavilla tietosuojasyistä.

Päivitetty 7.8.2018

Nykyinen väestö

Väestöpoikkileikkaus on vuoden 2017 joulukuun lopun tilanne. Väestönmuutoksista etenkin maahan- ja maastamuutto päivittyvät viiveellä.

Ikäpyramidi

Ikäpyramideista huomataan, että Hämeenlinnan väestön ikärakenne on melko lähellä koko maan ikärakennetta, mutta suurten ikäluokkien osuus on Hämeenlinnassa hieman koko maata suurempi ja lasten osuus pienempi.

Kuukausittainen väestönlisäys 2011-

Väestönlisäyksessä on huomioitu kaikki väestönmuutokset. Tiedot ovat Tilastokeskuksen kuukausittaisia ennakkotietoja. Väestönlisäyksen trendi tarkastelujaksolla on laskeva ja kuvaajasta nähdään, että vastaavan kehityksen jatkuessa väestönlisäyksen keskiarvo on painumassa negaitiiviseksi.

Syntyvyyden ja kuolleisuuden kehittyminen

Tiedot syntyvyydestä ja kuolleisuudesta ovat Tilastokeskuksen kuukausittaisia ennakkotietoja. Kuvaajista nähdään, että syntyvyyden trendi on tarkastelujaksolla ollut laskeva ja kuolleisuuden nouseva.

Syntyneiden enemmyys tarkoittaa syntyvyyden ja kuolleisuuden erotusta. Lähes koko tarkastelujakson Hämeenlinnassa on kuolleisuus ollut syntyvyyttä suurempi.